Faktúry 2012

  f.1-Reprografia
  f.2-Kalendáre 2012
  f.3-Webhosting 2012
  f.4-Nákup knižných publikácií
  f.6-Predplatné Slovenské pohľady
  f.7-Ochrana objektu január 2012
  f.8-Magio internet december 2011
  f.9-Pevná linka a internet december 2011
  f.10-BOZP december 2011
  f.11-Servis motorového vozidla
  f.12-LCD monitor
  f.13-Rám na mapy
  f.14-Predlženie licencie ESET
  f.16-Vodné a stočné 4.Q.2011
  f.17-Doúčtovanie el.energie január 2012
  f.18-Ochrana objektu február 2012
  f.19-Služby IT január 2012
  f.20-Stravné lístky január-február 2012
  f.21-BOZP január 2012
  f.22-Pevná linka január 2012
  f.23-Magio internet január 2012
  f.24-Kreslo a 2 vešiaky
  f.25-Poistenie prepravovaných osôb 2012
  f.26-Podlahová krytina
  f.27-Spolok knihovníkov členský poplatok 2012
  f.28-Záložný zdroj
  f.29-Školenie účtovníctvo 2012
  f.30-Preplatné SNN 2012
  f.31-Služby IT február 2012
  f.34-Doúčtovanie el.energie február 2012
  f.35-Stravné lístky marec 2012
  f.36-Ochrana objektu marec 2012
  f.37-Pevná linka a internet február 2012
  f.38-Magio internet február 2012
  f.39-Poplatok za odpady 2012
  f.40-Software Office Home
  f.41-Predplatné Záhradkár 2012
  f.42-Publikácia Účtovné súvzťažnosti
  f.43-BOZP február 2012
  f.44-Servis motorového vozidla
  f.47-Fittich
  f.48-Služby IT marec 2012
  f.49-Ochrana objektu apríl 2012
  f.50-Salus 1.štvrťr.2012
  f.51-Vyúčtovanie el.energie marec 2012
  f.52-Magio internet marec 2012
  f.53-Pevná linka a internet marec 2012
  f.55- Stravné lístky apríl 2012
  f.56-Nákup kniž. publ.
  f.57-Vodné,stočné štvrťrok
  f.58-Etikety- nákup
  f.59-služby WebHouse
  f.60-Ochrana objektu máj 2012
  f.64-Magio internet apríl 2012
  f.65-Pevná linka a internet apríl 2012
  f.66-Vyúčtovanie el.energie.apríl 2012
  f.67-Oprava ohrievača
  f.68-Úhrada členského príspevku 2012
  f.69-SAV úhrada člen.prísp.2012
  f.70-Tonery
  f.71-Služby IT apríl 2012
  f.72-Časopis Knižnica
  f.73-Knihy-obce
  f.74-Knihy-obce
  f.76-Knihy MK
  f.77-Stravné lístky
  f.78-Služby IT máj 2012
  f.83-Ochrana objektu máj 2012
  f.84-Pevná linka máj 2012
  f.85-Magio internet máj 2012
  f.86-Časopis ITlib
  f.87-Knihy-obce
  f.89-Tonery