Zriaďovateľ

Beseda so spisovateľkou Petrou Hederovou