Zriaďovateľ

KNUHA BUS

Knižnica Jána Kollára, Kremnica
Vám ponúka službu
 KNIHA  BUS
 donáška kníh až do domu (bytu)
Ako na to? 

•    Službu poskytujeme bezplatne všetkým, ktorí pre svoj zdravotný stav, či zníženú mobilitu  nemôžu knižnicu navštevovať, ale radi čítajú.
•    Knihy si môžete objednať telefonicky na čísle: 045/6742 063, alebo emailom na kniznica@kjkk.sk.
•    Rozvoz kníh do domácností bude vždy 1x mesačne a to v prvý štvrtok v mesiaci a pri ďalšej donáške Vám prečítané knihy odnesieme späť do knižnice. Čas donášky bude dohodnutý pri objednávke.

Knižnica Jána Kollára
Štefánikovo nám. 33/40
967 01 Kremnica