Riaditeľ

Mgr. Peter Lysek

 

Telefón:

0456716070

0456742063, klapka 80

Mobil:

0904289272

Email:

riaditel@kjkk.sk

 

Oddelenie literatúry pre dospelých

Petronela Brhlíková

 

Telefón:

0456742063, klapka 10

Email:

sluzby@kjkk.sk

 

Medziknižničná výpožičná služba

Lucia Fronková

 

Telefón:

0456742063, klapka 10

Email:

lucia.fronkova@kjkk.sk

 

Oddelenie literatúry pre deti

Jaroslav Slašťan, Bc. Jana Gálisová

 

Telefón:

0456742063, klapka 50

Email:

jaroslav.slastan@kjkk.sk

 

Čitáreň

Michaela Ivaničová

 

Telefón:

0456742063, klapka 40

Email:

michaela.ivanicova@kjkk.sk

               

Oddelenie bibliografie a informácií

Alžbeta Madudová

 

Telefón:

0456742063, klapka 70

Email:

madudova@kjkk.sk

               

Oddelenie metodiky a automatizácie

Iveta Kuzmická

 

Telefón:

0456742063, klapka 60

Email:

iveta.kuzmicka@kjkk.sk

               

 Útvar získavania, spracovania a ochrany knižničných fondov

Alexandra Marková, Eliška Krčmáriková

 

Telefón:

0456742063, klapka 70

Email:

alexandra.markova@kjkk.sk

eliska.krcmarikova@kjkk.sk

               

 Útvar ekonomicko-technických činností

Ing. Petronela Pajerská, Viera Neuschlová

 

Telefón:

0456742063, klapka 60

Email:

petronela.pajerska@kjkk.sk viera.neuschlova@kjkk.sk

               

Adresa

Knižnica Jána Kollára, Kremnica

Štefánikovo nám. 33/40

967 01 Kremnica

 

telefón:                0456742063

mobil:                  0904371794

e-mail:                 kniznica@kjkk.sk