Zriaďovateľ

Adresa

Knižnica Jána Kollára, Kremnica

 

Štefánikovo nám. 33/40

 

967 01 Kremnica

telefón:

0456742063

   

mobil:

0904371794

e-mail:

kniznica@kjkk.sk

 

Riaditeľ

Mgr. Peter Lysek

telefón:

0456716070
0456742063, klapka 80

mobil:

0904289272

e-mail:

riaditel@kjkk.sk

 

Oddelenie literatúry pre  dospelých

Ing. Eva Kraus
 

0456742063, klapka 10

e-mail:

sluzby@kjkk.sk

eva.kraus@kjkk.sk

 

Medziknižničná výpožičná služba

Lucia Fronková

telefón:

0456742063, klapka 10

e-mail:

sluzby@kjkk.sk

lucia.fronkova@kjkk.sk

 

Oddelenie literatúry pre deti

Bc. Jana Gálisová, Zuzana Kicková

 

telefón:

0456742063, klapka 50

e-mail:

jana.galisova@kjkk.sk

zuzana.kickova@kjkk.sk

 

Čitáreň

Petronela Brhlíková

telefón:

0456742063, klapka 40

e-mail:

petronela.brhlikova@kjkk.sk

 

Oddelenie bibliografie a informácií

Alžbeta Madudová

telefón:

0456742063, klapka 70

e-mail:

madudova@kjkk.sk

 

Oddelenie metodiky a automatizácie

Iveta Kuzmická

telefón:

0456742063, klapka 60

mobil:

0940 643 491

e-mail:

iveta.kuzmicka@kjkk.sk

 

Útvar získavania, spracovania a ochrany knižničných fondov

Alexandra Marková,

Michaela Ivaničová

telefón:

0456742063, klapka 70

e-mail:

alexandra.markova@kjkk.sk

michaela.ivanicova@kjkk.sk

 

Útvar ekonomicko - technických činností

Ing. Petronela Pajerská,

Soňa Bagarová

telefón:

0456742063, klapka 90

e-mail:

petronela.pajerska@kjkk.sk;

sona.bagarova@kjkk.sk