Novinky

20.09.2019

Beseda s Monikou Jakubeczovou

Milí naši čitatelia,       dovoľujeme si vás srdečne pozvať na stretnutie s Monikou Jakubeczovou, ktorej nedávno vyšla  v poradí tretia kniha pod názvom Kozmická láska – galaktické spomienky duše. Príbehy a udalosti sú v knihe opísané z pohľadu vyšších dimenzií, anjelov a iných svetelných bytostí.

celý článok

10.09.2019

Lásky Milana Rastislava Štefánika

Milí návštevníci, pozývame vás na stretnutie s autorkou knihy Lásky Milana Rastislava Štefánika Blankou Kovarčíkovou. Dozviete sa aký bol vzťah Štefánika k ženám, zoznámite sa s prostredím, kde žil so svojou rodinou a tiež aký je jeho odkaz pre nás a pre dnešok.

celý článok

06.09.2019

Dotazník spokojnosti

Milé návštevníčky, milí návštevníci, ďakujeme, že ste sa rozhodli ohodnotiť Knižnicu Jána Kollára v Kremnici. Váš názor je pre nás dôležitý, preto vás prosíme o úprimné a pravdivé odpovede.

celý článok

05.09.2019

Ja som Inna

Nie všetko je také, ako sa na prvý pohľad zdá.

celý článok

05.09.2019

Kremnica zrakom a slovom Mateja Bela

Dni európskeho kultúrneho dedičstva - Pri príležitosti 270. výročia úmrtia Mateja Bela a 691. výročia mesta Kremnica sme pre návštevníkov pripravili rozprávanie o histórii Kremnice v 18. storočí. Významný slovenský polyhistor Matej Bel uverejnil vo svojich Historických a geografických vedomostiach o novom Uhorsku z roku 1742 aj pomerne dlhú stať o Kremnici. Zaujímavý text prináša najdôležitejšie údaje z dejín a života mesta Kremnice v 18. storočí, zvlášť z oblasti baníctva a mincovníctva, ale aj z každodenného života.

celý článok

26.08.2019

Tvorivé dielne

celý článok