Zriaďovateľ

Novinky

31.01.2020

Drotárstvo ako umenie

Banskobystrický samosprávny kraj a Knižnica Jána Kollára Vás srdečne pozývajú na výstavku prác výtvarníčky Blaženy Krivákovej pod názvom Drotárstvo ako umenie,

celý článok

09.01.2020

Sánkovačka ako sa patrí !

Chcete sa vyšantiť na kremnickom námestí a nemáte lopár, detské boby alebo klzák ?

celý článok

25.11.2019

Oddelenie literatúry pre deti v novom kabáte

Vďaka účelovej dotácii Banskobystrického samosprávneho kraja, sa nám podarilo zrekonštruovať časť oddelenia literatúry pre deti, ktoré je už otvorené pre svojich detských čitateľov od 25.11.2019.

celý článok

06.09.2019

Dotazník spokojnosti

Milé návštevníčky, milí návštevníci, ďakujeme, že ste sa rozhodli ohodnotiť Knižnicu Jána Kollára v Kremnici. Váš názor je pre nás dôležitý, preto vás prosíme o úprimné a pravdivé odpovede.

celý článok

05.09.2019

Kremnica zrakom a slovom Mateja Bela

Dni európskeho kultúrneho dedičstva - Pri príležitosti 270. výročia úmrtia Mateja Bela a 691. výročia mesta Kremnica sme pre návštevníkov pripravili rozprávanie o histórii Kremnice v 18. storočí. Významný slovenský polyhistor Matej Bel uverejnil vo svojich Historických a geografických vedomostiach o novom Uhorsku z roku 1742 aj pomerne dlhú stať o Kremnici. Zaujímavý text prináša najdôležitejšie údaje z dejín a života mesta Kremnice v 18. storočí, zvlášť z oblasti baníctva a mincovníctva, ale aj z každodenného života.

celý článok

03.06.2019

A ako Amálka, R ako rozprávka

Vzdelávacia šlabikárová knižka je výbornou metodickou pomôckou pre pedagógov v predškolských zariadeniach a pre pedagógov prvého a druhého ročníka základných škôl. Okrem bohatej slovnej zásoby ponúka i množstvo podnetov pre prierezové témy ISCED 0 a ISCED 1. Pre svoje široké

celý článok