Zriaďovateľ

Novinky

08.06.2023

7.8. - 11.8.2023 podujatie – Od slova k piesni, od tónu k básni

(letný hudobný tvorivý denný tábor pre deti od 6-14 rokov, ktorého cieľom je prehĺbiť vzťah detí k beletrii prostredníctvom ďalšieho umenia – hudby. Deti si prejdú poznávaním a analýzou básní od rôznych slovenských autorov. Spoznajú básne, z ktorých vznikla pieseň.  Budú si môcť vybrať niektoré z prečítaných básní a pokúsiť sa ich zhudobniť.  Aktivita bude prebiehať pod vedením lektorky  PaedDr. Antónie Ťahún-Mendelovej, PhD. Lektorka je hudobná didaktička, metodička, učiteľka, hudobná skladateľka pre deti a mládež).

celý článok

08.06.2023

24.7. - 28.7.2023 podujatie – Spisovateľ v komikse

(letný tvorivý denný tábor pre deti školského veku 6-12 rokov so zameraním na rozvoj fantázie, výtvarných a literárnych zručností. Podujatie bude viesť Mgr. Monika Necpálová a pod jej vedením sa účastníci zoznámia so vznikom komiksu ...

celý článok

23.05.2023

Monika Jakubeczová

Srdečne vás pozývame na ďalšie stretnutie s autorkou kníh s anjelskou  tematikou Monikou Jakubeczovou, ktoré sa uskutoční dňa 8. júna 2023 o  16:00 hod. v čitárni knižnice. Podujatie v rámci projektu "Knižnica plná  prekvapení" podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, ako  hlavný partner projektu.  

celý článok

19.05.2023

Knižnica plná prekvapení - Janka Bležejová

Srdečne vás pozývame na odbornú prednášku na tému Vysokospracované potraviny a civilizačné ochorenia, alebo ako čítať etikety s Jankou Blažejovou, ktorá sa uskutoční dňa 25. mája 2023 o 14.00 hod. v čitárni knižnice. 

celý článok

19.05.2023

ROZPRÁVKY Z CELÉHO SVETA

Náš celoročný projekt ROZPRÁVKY Z CELÉHO SVETA pokračuje aj v máji. 

celý článok

03.05.2023

Výstava kamenina

Srdečne vás pozývame na výstavku kameninových dekoratívnych predmetov z dielne Daniely Bobokovej.  Výstavku nájdete v čitárni knižnice počas mesiaca máj a prístupná je v čase otváracích hodín čitárne. Vstup je voľný.  

celý článok