Zriaďovateľ

Novinky

25.08.2022

Emily D. Beňová

Knižnica Jána Kollára v Kremnici Vás srdečne pozýva na stretnutie s úspešnou slovenskou spisovateľkou Emily D. Beňovou, autorkou  romantických, ale aj fantasy románov. Beseda sa uskutoční vo štvrtok  8.septembra 2022 o 16.00 hod.v čitárni knižnice. Vstup je voľný.

celý článok

23.06.2022

Kreatívna knižnica

Knižnica Jána Kollára Vás opäť pozýva na tradičné letné podujatie pod názvom „Kreatívna knižnica“. Tvorivé dielne sa budú konať každý prázdninový štvrtok  v mesiacoch júl a august

celý článok

23.06.2022

Paličkovaná čipka

Knižnica Jána Kollára v Kremnici v spolupráci s Klubom paličkovanej  čipky Kremnica a NBS - Múzeom mincí a medailí v Kremnici Vás srdečne  pozýva na výstavku prác paličkovanej čipky.

celý článok

16.06.2022

Rozprávkový svet

15.8. - 19.8.2022 podujatie – Rozprávkový svet (letný tvorivý denný tábor pre deti školského veku 6-12 rokov so zameraním na rozvoj fantázie, výtvarných, pohybových a divadelných zručností.

celý článok

02.06.2022

Ryžovanie zlata

Knižnica Jána Kollára Vás pozýva na zaujímavé rozprávanie Dady Tučekovej  z "Kremnického klubu zlatokopov," o ryžovaní zlata, ktoré sa uskutoční  dňa 15.6.2022 o 14:00 hod. v čitárni.

celý článok

24.05.2022

Michaela Zamari a Baja Dolce

Knižnica Jána Kollára v Kremnici Vás srdečne pozýva na stretnutie s s mladými úspešnými autorkami ľúbostných románov - Michaelou Zamari a Bajou Dolce,

celý článok