Zriaďovateľ

O knižnici

Kremnica (slobodné kráľovské banské mesto) mala v minulosti veľmi bohatý a mnohotvárny spolkový život. Boli to spolky s cieľmi kultúrnymi, spoločenskými, dobročinnými a športovými. Od roku 1925 začala vyvíjať svoje kultúrne aktivity Mestská verejná knižnica Jána Kollára, ktorá sa postupom času, dejinných a spoločenských udalostí pretvorila na dnešnú KNIŽNICU JÁNA KOLLÁRA.