Zriaďovateľ

Obecné knižnice

Vzor zápisnice z revízie knižničného fondu

Metodické usmernenie na určenie štandardov pre verejné knižnice

Knižničný a výpožičný poriadok - vzor

Štatút obecnej knižnice - vzor

Príručka pre starostov pre budovanie a fungovanie knižníc

Štandard pre dobrý knižničný fond

Vyhodnotenie činnosti obecných knižníc za rok 2022

Vyhodnotenie činnosti obcí za rok 2021

 

Knižnice okres Banská Štiavnica
3998/2000-400/4926    Obecná knižnica v Baďane    Baďan
3998/2000-400/4920    Obecná knižnica v Banskej Belej    Banská Belá
3998/2000-400/3737    Mestská knižnica     Banská Štiavnica
3998/2000-400/1136    Miestna ľudová knižnica    Banský Studenec
3998/2000-400/5067    Obecná knižnica v Beluji    Beluj
3998/2000-400/4911    Obecná knižnica v Dekýši    Dekýš
3998/2000-400/4913    Obecná knižnica v Iliji    Ilija
3998/2000-400/4919    Obecná knižnica v Kozelníku    Kozelník
3998/2000-400/4923    Obecná knižnica v Močiari    Močiar
3998/2000-400/4918    Obecná knižnica v Počúvadle    Počúvadlo
3998/2000-400/4906    Obecná knižnica v Podhorí    Podhorie
3998/2000-400/4924    Obecná knižnica v Prenčove    Prenčov
3998/2000-400/4928    Obecná knižnica vo Svätom Antone    Svätý Anton
3998/2000-400/4910    Obecná knižnica v Štiavnických Baniach    Štiavnické Bane
3998/2000-400/5032    Obecná knižnica Vysoká    Vysoká
 
Knižnice okres Žarnovica
3998/2000-400/4773    Obecná knižnica    Brehy
3998/2000-400/5026    Obecná knižnica v Hodruši-Hámroch    Hodruša-Hámre
3998/2000-400/0673    Miestna ľudová knižnica    Horné Hámre
3998/2000-400/4664    Obecná knižnica Hrabičov    Hrabičov
3998/2000-400/4905      Obecná knižnica v Hronskom Beňadiku Hronský Beňadik
3998/2000-400/4925    Obecná knižnica v Kľaku    Kľak
3998/2000-400/0282    Obecná knižnica    Malá Lehota
3998/2000-400/4304    Mestská knižnica    Nová Baňa
3998/2000-400/0568    Obecná knižnica    Orovnica
3998/2000-400/4658    Obecná knižnica    Ostrý Grúň
3998/2000-400/4927    Obecná knižnica v Rudne nad Hronom    Rudno nad Hronom
3998/2000-400/4916    Obecná knižnica v Tekovskej Breznici    Tekovská Breznica
3998/2000-400/1266    Miestna ľudová knižnica    Voznica
3998/2000-400/0279    Mestská knižnica    Žarnovica
 
Knižnice okres Žiar nad Hronom
3998/2000-400/5028    Obecná knižnica v Bartošovej Lehôtke    Bartošova Lehôtka
3998/2000-400/4902    Miestna ľudová knižnica Bzenica    Bzenica
3998/2000-400/5029    Obecná knižnica Eleny Čepčekovej v Dolnej Ždani    Dolná Ždaňa
3998/2000-400/0736    Obecná knižnica    Hliník nad Hronom
3998/2000-400/0734    Obecná knižnica    Horná Ves
3998/2000-400/4769    Obecná knižnica v Hornej Ždani    Horná Ždaňa
3998/2000-400/0294    Obecná knižnica    Hronská Dúbrava
3998/2000-400/5069    Obecná knižnica Ihráč    Ihráč
3998/2000-400/5030    Obecná knižnica v Janovej Lehote    Janova Lehota
3998/2000-400/1225    Miestna ľudová knižnica    Jastrabá
3998/2000-400/4852    Obecná knižnica    Kosorín
3998/2000-400/0061    Knižnica Jána Kollára    Kremnica
3998/2000-400/4909    Obecná knižnica v Lehôtke pod Brehmi    Lehôtka pod Brehmi
3998/2000-400/4912    Obecná knižnica v Lovči    Lovča
3998/2000-400/4917    Obecná knižnica v Lovčici - Trubíne    Lovčica - Trubín
3998/2000-400/4914    Obecná knižnica v Lutile    Lutila
3998/2000-400/4854    Obecná knižnica    Nevoľné
3998/2000-400/5068    Obecná knižnica v Pitelovej    Pitelová
3998/2000-400/4915    Obecná knižnica v Prestavlkoch    Prestavlky
3998/2000-400/4922    Obecná knižnica v Prochote    Prochot
3998/2000-400/5031    Obecná knižnica    Repište
3998/2000-400/5027    Obecná knižnica, Sklené Teplice    Sklené Teplice
3998/2000-400/4717    Obecná knižnica    Stará Kremnička
3998/2000-400/4908    Obecná knižnica v Trnavej Hore    Trnavá Hora
3998/2000-400/4907    Obecná knižnica vo Vyhniach    Vyhne
3998/2000-400/4064    Mestská knižnica Michala Chrásteka    Žiar nad Hronom