Zriaďovateľ

Obecné knižnice

Vzor zápisnice z revízie knižničného fondu

Metodické usmernenie na určenie štandardov pre verejné knižnice

Vyhodnotenie činnosti obcí za rok 2020

Vyhodnotenie činnosti obcí za rok 2019

Vyhodnotenie činnosti obcí za rok 2018

Vyhodnotenie činnosti obcí za rok 2017

Knižnice okres Banská Štiavnica
3998/2000-400/4926    Obecná knižnica v Baďane    Baďan
3998/2000-400/4920    Obecná knižnica v Banskej Belej    Banská Belá
3998/2000-400/3737    Mestská knižnica     Banská Štiavnica
3998/2000-400/1136    Miestna ľudová knižnica    Banský Studenec
3998/2000-400/5067    Obecná knižnica v Beluji    Beluj
3998/2000-400/4911    Obecná knižnica v Dekýši    Dekýš
3998/2000-400/4913    Obecná knižnica v Iliji    Ilija
3998/2000-400/4919    Obecná knižnica v Kozelníku    Kozelník
3998/2000-400/4923    Obecná knižnica v Močiari    Močiar
3998/2000-400/4918    Obecná knižnica v Počúvadle    Počúvadlo
3998/2000-400/4906    Obecná knižnica v Podhorí    Podhorie
3998/2000-400/4924    Obecná knižnica v Prenčove    Prenčov
3998/2000-400/4928    Obecná knižnica vo Svätom Antone    Svätý Anton
3998/2000-400/4910    Obecná knižnica v Štiavnických Baniach    Štiavnické Bane
3998/2000-400/5032    Obecná knižnica Vysoká    Vysoká
 
Knižnice okres Žarnovica
3998/2000-400/4773    Obecná knižnica    Brehy
3998/2000-400/5026    Obecná knižnica v Hodruši-Hámroch    Hodruša-Hámre
3998/2000-400/0673    Miestna ľudová knižnica    Horné Hámre
3998/2000-400/4664    Obecná knižnica Hrabičov    Hrabičov
3998/2000-400/4905      Obecná knižnica v Hronskom Beňadiku Hronský Beňadik
3998/2000-400/4925    Obecná knižnica v Kľaku    Kľak
3998/2000-400/0282    Obecná knižnica    Malá Lehota
3998/2000-400/4304    Mestská knižnica    Nová Baňa
3998/2000-400/0568    Obecná knižnica    Orovnica
3998/2000-400/4658    Obecná knižnica    Ostrý Grúň
3998/2000-400/4927    Obecná knižnica v Rudne nad Hronom    Rudno nad Hronom
3998/2000-400/4916    Obecná knižnica v Tekovskej Breznici    Tekovská Breznica
3998/2000-400/1266    Miestna ľudová knižnica    Voznica
3998/2000-400/0279    Mestská knižnica    Žarnovica
 
Knižnice okres Žiar nad Hronom
3998/2000-400/5028    Obecná knižnica v Bartošovej Lehôtke    Bartošova Lehôtka
3998/2000-400/4902    Miestna ľudová knižnica Bzenica    Bzenica
3998/2000-400/5029    Obecná knižnica Eleny Čepčekovej v Dolnej Ždani    Dolná Ždaňa
3998/2000-400/0736    Obecná knižnica    Hliník nad Hronom
3998/2000-400/0734    Obecná knižnica    Horná Ves
3998/2000-400/4769    Obecná knižnica v Hornej Ždani    Horná Ždaňa
3998/2000-400/0294    Obecná knižnica    Hronská Dúbrava
3998/2000-400/5069    Obecná knižnica Ihráč    Ihráč
3998/2000-400/5030    Obecná knižnica v Janovej Lehote    Janova Lehota
3998/2000-400/1225    Miestna ľudová knižnica    Jastrabá
3998/2000-400/4852    Obecná knižnica    Kosorín
3998/2000-400/0061    Knižnica Jána Kollára    Kremnica
3998/2000-400/4909    Obecná knižnica v Lehôtke pod Brehmi    Lehôtka pod Brehmi
3998/2000-400/4912    Obecná knižnica v Lovči    Lovča
3998/2000-400/4917    Obecná knižnica v Lovčici - Trubíne    Lovčica - Trubín
3998/2000-400/4914    Obecná knižnica v Lutile    Lutila
3998/2000-400/4854    Obecná knižnica    Nevoľné
3998/2000-400/5068    Obecná knižnica v Pitelovej    Pitelová
3998/2000-400/4915    Obecná knižnica v Prestavlkoch    Prestavlky
3998/2000-400/4922    Obecná knižnica v Prochote    Prochot
3998/2000-400/5031    Obecná knižnica    Repište
3998/2000-400/5027    Obecná knižnica, Sklené Teplice    Sklené Teplice
3998/2000-400/4717    Obecná knižnica    Stará Kremnička
3998/2000-400/4908    Obecná knižnica v Trnavej Hore    Trnavá Hora
3998/2000-400/4907    Obecná knižnica vo Vyhniach    Vyhne
3998/2000-400/4064    Mestská knižnica Michala Chrásteka    Žiar nad Hronom