Zriaďovateľ

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

V súlade s § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Banskobystrický samosprávny kraj vydáva túto smernicu a na základe bodu B.2. Uznesenia Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja č. 136/2015 z 24. apríla 2015, potvrdeného 21. mája 2015, Banskobystrický samosprávny kraj túto smernicu zverejňuje Smernica 003/2015 UHKBBSK.