Zriaďovateľ

Podporujú nás

Dotácie získané v roku 2022

 • Banskobystrický samosprávny kraj
 1. Účelová dotácia na nákup kníh vy výške 6 500,-00 €
 2. Účelová dotácia na revitalizáciu knižnice 20 000,00 €
 3. Účelová dotácia na nákup výpočtovej techniky vo výške 1 900,00 €
 4. Kapitálové účelové finančné prostriedky na nákup zabezpečovacieho zariadenia RFID – vo výške16 428,00 €

 

 • Fond na podporu umenia
 1. Od slova k piesni, od tónu k básni – dotácia vo výške 1 500,00 € na päťdňový workshop pre deti
 2. Rozprávkový svet – dotácia vo výške 1 500,00 € na päťdňový workshop pre deti 
 3. Jánošíkova družina – dotácia vo výške 1 500 ,00 € na online literárne dielne kreatívneho písania
 4. Pestrá paleta podujatí – dotácia vo výške  1 500,00 € na celoročné
 5. Revitalizácia čitárne – dotácia vo výške  3 500,00 € na rekonštrukciu nábytkového vybavenia čitárne
 6. Dobrý knižničný fond – dotácia vo výške 4 500,00 € na akvizíciu knižničného fondu.

 

 • Mesto Kremnica
 1. Nákup kníh – dotácia na nákup kníh do knižnice vo výške 400,00 €.
 2. Kreatívna knižnica – dotácia na materiálové zabezpečenie komunitných aktivít pre deti a dospelých vo výške 400,00 €.

 

 • ELBA, a.s. Kremnica
 1. Slovenská ZooLympiáda 2022 – sponzorský príspevok vo výške 300,00 .

 

 

Dotácie získané v roku 2021

Banskobystrický samosprávny kraj

 

 • Účelová dotácia na nákup kníh vo výške   6 500,00 €.
 • Účelová dotácia na revitalizáciu knižnice  15 000,00 €.
 • Účelová dotácia na zakúpenie biblioboxu   5 000,00 
 • Účelová dotácia na promo video KJK            500,00 €

 

Fond na podporu umenia

 

 • Modernizácia Knižnice Jána Kollára – dotácia vo výške 6 000,00  na obnovu nábytkového vybavenia oddelenia náučnej literatúry
 • Impro v knihách  – dotácia vo výške 1 500,00 € na päťdňový literárno-dramatický workshop pre deti
 • Od slova k piesni, od tónu k básni – dotácia vo výške 1 500,00 €

na päťdňový  literárno-hudobný workshop pre deti

 • Kalendárium – dotácia vo výške 1 500,00 € na tvorivé literárne online dielne tvorivého čítania s porozumením
 • Nové knihy pre radosť a poučenie – dotácia vo výške 3 000,00 € 

na akvizíciu knižničného fondu

 • Knižnica a jej pestrá mozaika podujatí – dotácie vo výške 2080,00 € na realizáciu podujatí v knižnici
 •  

Mesto Kremnica

 

 • Nové knihy pre radosť – dotácia na nákup kníh do knižnice vo výške 400,00 .
 •  

ELBA, a.s. Kremnica

 

 • Letné aktivity pre deti – sponzorský príspevok vo výške 300,00 .

 

 

Dotácie získané v roku 2020

 • Banskobystrický samosprávny kraj
 1. Účelová dotácia na nákup kníh vy výške 6 500,-00 €.
 2. Účelová dotácia na letné výchovno-vzdelávacie aktivity pre deti  1 500,00 €.
 3. Účelová dotácia na revitalizáciu knižnice 20 000,00 €. (Časť dotácie nevyčerpaná).
 4. Aktualizácia platobného terminálu do KIS Dawinci  600,00 €.

 

 • Fond na podporu umenia
 1. Stretnime sa v knižnici – dotácia vo výške 2 000,00 € na celoročné podujatia pre používateľov knižnice všetkých vekových kategórií.
 2. Edícia Mudrlantky – dotácia vo výške 1 500,00 € na päťdňový workshop pre deti zameraný na pochopenie procesu vzniku knihy.
 3. Kniha priateľ človeka – dotácia vo výške 9 000,00 € na akvizíciu knižničného fondu.

 

 • Mesto Kremnica
 1. Nové knihy do knižnice – dotácia na nákup kníh do knižnice vo výške 300,00 €.
 2. Komunitná knižnica – dotácia na materiálové zabezpečenie komunitných aktivít pre deti a dospelých vo výške 400,00 €.

 

 • ELBA, a.s. Kremnica
 1. Letné aktivity pre deti – sponzorský príspevok vo výške 300,00 €.

 

 1. Ministerstvo kultúry SR

 

 1. Kultúrne poukazy – preplatenie vyzbieraných Kultúrnych poukazov vo výške 16,00 €