Pripravujeme

Organizácia :              Knižnica Jána Kollára, Kremnica

Podujatia v gescii organizácií na nasledujúce 2 týždne

 

Pripravujeme:

 

Obdobie:                            18.04.2019 – 01.05.2019

 

Názov:  „Janko Jesenský“           

Dátum: 18.04.2019

Čas:       10:00 hod.

Miesto: DD a DSS Kremnica

Charakteristika: Životopis spisovateľa Janka Jesenského spojené s čítaním

Meno:  Petronela Brhlíková

               

Názov:  „Prednáška ZOO lympiáda“                      

Dátum: 24.04.2019

Čas:       08:00 – 16:00 hod.

Miesto: ZOO Bojnice

Charakteristika: Prednáška pre prihlásených súťažiacich, ktorí sa v máji zúčastnia Zoo-lympiády.

Meno: Jaroslav Slašťan

               

Názov:  „Prednáška ZOO lympiáda“      

Dátum: 25.04.2019

Čas:       08:00 – 16:00 hod.

Miesto: KJK

Charakteristika: Prednáška pre prihlásených súťažiacich, ktorí sa v máji zúčastnia Zoo-lympiády.

Meno: Jaroslav Slašťan

               

Názov:  „Biorekordy“   

Dátum: 29.04.2019

Čas:       10:00 hod.

Miesto: KJK

Charakteristika: Výchovno vzdelávacie pásmo zamerané na to NAJ zo sveta živočíchov a rastlín.

Meno: Jaroslav Slašťan

               

Názov:  „Maja v pavúčom zajatí“            

Dátum: 30.04.2019

Čas:       10:00 hod.

Miesto: KJK

Charakteristika: Zážitkové čítanie

Meno: Jana Gálisová

               

Názov:  „Slávikova hudobná škola“                                    

Dátum: 30.04.2019

Čas:       09:00 hod.

Miesto: KJK

Charakteristika: Hravá hudobná výchova

               

 

Názov:  „Cvičenie s deťmi“                                  

Dátum: 24.04.2019         

Čas:       09:30 hod.

Miesto: KJK

Charakteristika: Interaktívna výchova