Zriaďovateľ

Pripravujeme

Február 2023 v Knižnici Jána Kollára 

Aktivity v čase 01.02. – 28.02.2023

 

01.02   - 28.02. 2023             Minigaléria tvorby regionálnych remeselníkov – 

výstavka s názvom KONCITO - KRAJINA NEKRAJINA - ručne šité príbehy hravej radosti Radky Končokovej z Bartošovej Lehôtky – v čitárni knižnice v čase otváracích hodín                                                                                

02.02. 18.00 hod.       Tip na e-knihu – Indridason Arnaldur: Hluboké soutěsky – FB 

03.02. 17.00 hod.       Naučte sa s knižnicou – krátky úryvok z detskej poézie – FB

06.02. 09.00 hod.                   Vesmírne putovanie – výchovno-vzdelávacie pásmo pre MŠ – naživo v KJK 

07.02.  08.00 hod.              Plynutie času – spoznávame hodiny – zážitkové čítanie spojené s osvojením hodín – naživo v KJK

07.02. 14.00 hod.       Valentínske tvorivé dielne – kreatívna knižnica pre ŠKD – naživo v KJK

08.02. 17.00 hod.       Pozvánka do knižnice – Jules Verne – virtuálna výstavka kníh z fondu knižnice k 195. výročiu narodenia tohto francúzskeho spisovateľa – FB

09.02. 17.00 hod.       Zamotané pranostiky na mesiac február – FB

10.02. 10.00 hod.       Časové vzťahy – výchovno-vzdelávacie pásmo pre MŠ – naživo v KJK 

13.02. 18.00 hod.       Tip na e-knihu – Gabriela Kopcová: A co tvůj mobil? – FB 

15.02. 08.00 hod.       Krista Bendová – predstavenie autorky a zážitkové čítanie – naživo v KJK

16.02. 08.00 hod.       Krista Bendová – predstavenie autorky a zážitkové čítanie – naživo v KJK

16.02. 10.00 hod.       Vesmírne putovanie – výchovno-vzdelávacie pásmo pre MŠ – naživo v KJK 

16.02. 10.00 hod.              Fašiangy – čítanie a rozprávanie o zvykoch a tradíciách – naživo v Domove dôchodcov a Domove sociálnych služieb v Kremnici

17.02. 08.00 hod.                    Plynutie času – spoznávame hodiny – zážitkové čítanie spojené s osvojením hodín – naživo v KJK

20.02. 18.00 hod.                   E-knihy od obľúbených autorov – Agnes Martin-Lugand 

– výber e-kníh z tvorby uvedenej autorky z fondu KJK – FB

 

21.02. 10.00 hod.       Hurá, do knižnice! – výchovno-vzdelávacie pásmo pre žiakov špeciálnych škôl – naživo v KJK 

22.02. 09.00 hod.       Vesmírne putovanie – výchovno-vzdelávacie pásmo pre MŠ – naživo v KJK 

23.02. 15.00 hod.       Rozprávky z celého sveta – literárno-tvorivé podujatie so zameraním na rozprávky a umenie celého sveta určená pre deti. Februárovou témou bude autor bájok EZOP – naživo v KJK 

27.02. - 03.03.            Jarná kreatívna knižnica – individuálne tvorivé dielne pre návštevníkov oddelenia pre deti a mládež počas jarných prázdnin v čase otváracích hodín – naživo v KJK    

27.02. 17.00 hod                     Čítanie z knižnice – príbeh z knihy "Knižka o Ferdovi Mravcovi" od Ondřeja Sekoru pri príležitosti  90. výročia uverejnenia prvého príbehu v Lidových novinách – FB + YTB

28.02. 18.00   Tip na e-knihu – Dagmar Digma: Podívej se podruhé – FB 

 

V priebehu februára   Ako v zime ne(za)mrznúť – prednáška MUDr. Hrušovskej, pracovníčky ÚVZ ZH ako sa chrániť pred zimou a mrazmi – naživo v KJK    

 

Marec 2023:

 

Minigaléria tvorby regionálnych remeselníkov – Veľkonočná výstavka – 

výstavka prác remeselníkov z regiónu – výstavka bude inštalovaná v čitárni knižnice

počas celého mesiaca v čase otváracích hodín. Týmto projektom chceme prispieť 

k zviditeľneniu zaujímavých ľudí nášho regiónu.