Zriaďovateľ

Rešerše

Naša ponuka na vypracovanie rešerše platí pre každého záujemcu, ak sa téma rešerše týka nášho regiónu - t.j. miest a obcí okresov Banská Štiavnica, Žarnovica, a Žiar nad Hronom. Ak je predmetom rešerše všeobecná téma, ponuka je určená výhradne používateľom knižníc spadajúcich do vyššie uvedeného územia.

Pri objednávaní rešerše vyplňte tento formulár – OBJEDNÁVKA NA VYPRACOVANIE REŠERŠE

Prípadným záujemcom ponúkame  ZOZNAM REŠERŠÍ VYPRACOVANÝCH OD ROKU 2005